Reyhan Nalbant EYT İle İlgili Dikkat Çeken Yazı Kaleme Aldı
Haber
12 Kasım 2022 - Cumartesi 22:33 Bu haber 11757 kez okundu
 
Reyhan Nalbant EYT İle İlgili Dikkat Çeken Yazı Kaleme Aldı
Bakan Vedat BİLGİN “EYT’de Kötü Senaryoyu Kafanızdan Silin” Dedi
EKONOMİ Haberi
Reyhan Nalbant EYT İle İlgili Dikkat Çeken Yazı Kaleme Aldı

 
 
 
1 / 2
Bakan Vedat BİLGİN “EYT’de Kötü Senaryoyu Kafanızdan Silin” Dedi
 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat BİLGİN en son yaptığı açıklamada; “2022 yılı Haziran ayında aldıkları veriye istinaden 1,5 milyon sigortalının Kanun çıkar çıkmaz emeklilik hakkı kazanacağı Emeklilikte Yaşa Takılanlarda prim gün sayısına takılanlar olmayacak çünkü 8 Eylül 1999 günü öncesi 5000 ve 5400 gün prim şartını değiştirmeyeceklerini, kötü senaryoları kafanızdan silin prim gün sayısı 5000 gün, yaş sınırı kadınlar için 20 yıl, erkekler için 25 yıl olması yönünde yasa tasarısı sunacağız” dedi,
 
Kötü senaryo ileri sürenler; SSK veya 4/1-(a) için 25 yıl demek 9000 gün istenecek, askerlik, doğum, yurtdışı borçlanmaları dikkat alınmayacak, Kanunun çıkacağı tarihteki 1,5 milyon sigortalı bu Kanundan faydalanacak henüz şartları yerine getirememiş 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olmuş 4,5 milyon sigortalı bu Kanundan faydalanamayacak yönünde duyum aldık diyorlardı.      
 
6.03.1981 tarihli 2422 sayılı Kanunun 60. Mad.; A) Sigortalının: a) Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması ve en az 5000 gün veya, b) Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması, 15 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 3600 gün yahut, c) Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmamış olmakla beraber, kadın ise 20 erkek ise 25 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 5000 gün, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olması şarttır.” denmiştir. Yaş şartı kalkmış, süre farkı kadın erkek arasında beş yıldır.  
 
8.09.1999 tarihli 23810 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 25.08.1999 tarihli 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu (Sosyal Sigortalar Kanunu, …Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun)’ un 6. Mad.; “a) Kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olması ve en az 7000 gün veya b) Kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olması, 25 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 4500 gün …prim ödemiş olmaları şarttır.” ve 18. mad.; “506 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.” denerek 8.9.1999 tarihinden önce sigortalı olanların emeklilik  şartları kademeli olarak yeni düzenlemeye intibak ettirilmiştir.  
 
1.06.2002 tarihli 24772 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 23.05.2002 Tarihli 4759 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, … Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
MADDE 3.- 506 sayılı Kanunun geçici 81 inci maddesinin birinci fıkrasının Anayasa Mahkemesince iptal edilen (B) bendi ile (C) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
B) 23.5.2002 tarihinde; ( …) denerek tekrar 8.9.1999 tarihinden önce sigortalı olanların emeklilik  şartları kademeli olarak yeni düzenlemeye intibak ettirilmiştir.
 
31.05.2006 tarihli 5510 sayılı Kanununun “28. Mad. 2. Fık; “İlk defa bu Kanuna göre sigortalı sayılanlara;
a) Kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olmaları ve en az 9000 gün ,,,prim bildirilmiş olması şartıyla yaşlılık aylığı bağlanır. Ancak, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için prim gün sayısı şartı 7200 gün olarak uygulanır.
b) (a) bendinde belirtilen yaş şartı; …1/1/2048 tarihinden itibaren ise kadın ve erkek için 65, olarak uygulanır. Ancak ,,,en az 5400 gün ,,,prim bildirilmiş olmak şartıyla da yaşlılık aylığından yararlanabilirler.’ denmiştir.  
 
Kısmi aylıklar: 8.09.1999 öncesi sigortalı olanlar için Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması, 15 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 3600 gün,  
8.09.1999-30.04.2008 döneminde sigortalı olanlar için Kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olması, 25 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 4500 gün,

2 / 2
30.04.2008 tarihinden sonra sigortalı olanlar için ikinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde yer alan yaş hadlerine 65 yaşını geçmemek üzere üç yıl eklenmek ve adlarına en az 5400 gün,
malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla da yaşlılık aylığından yararlanabilirler.
 
BAKAN VEDAT BİLGİN’ İN kurduğu Çalışma Grubunun TESPİT ETTİĞİ;
  • 1) SSK yani 4/1-(a) kapsamında olanlar için kadın ise 20 erkek ise 25 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 5000 gün, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi,  
  • 2) Bağ-Kur 4/1-(b) ve T.C. Emekli Sandığı 4/1-(c) kapsamındakiler için ise kadın ise 20 erkek ise 25 tam yıl sigorta primi,  
Ödemiş olması şartını yerine getirenler yaşlılık aylığından faydalanabilir.
OLARAK EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR YASASININ TBMM’YE GÖNDERİLECEĞİ, yasa teklifinde borçlanma yapma kısıtlamasının olmayacağı, kısmi aylıklarla ilgili bir düzenleme bulunmadığı anlaşılmıştır.  
 
 
 
                                                              Reyhan NALBANT
                                                     Gelecek Partisi Kadın  
                                                Politikaları Komisyon Üyesi
 
 
 

Kaynak: Editör: Okuntu Haber
Etiketler: Reyhan, Nalbant, EYT, İle, İlgili, Dikkat, Çeken, Yazı, Kaleme, Aldı, ,
Yorumlar
Haber Yazılımı